BIHARI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PRESBITERI SZÖVETSÉGE

MAI IGE
 
BEJELENKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
KREK PRESBITERI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA
 
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSEK
 
KONFERENCIÁK
 
EGYETEMES IMAHÉT 2011
 
FŐMENÜ
 
KÁLVIN JÁNOS
 
SZABÁLYZATOK
 
EGYHÁZMEGYÉK RENDEZVÉNYEI, ESEMÉNYEI
 
HASZNOS LINKEK
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-03-23
 
ÓRA
 
EMAIL, VENDÉGKÖNYV

 

   

 
SZÓTÁR
 
INNEN VOLTAK MA
 
NAPI VALUTA ÁRFOLYAM
 
KREK PSZ KONFERENCIA - NAGYBÁNYA
 
NAPI VALUTA ÁRFOLYAM
 
KREK PSZ KONFERENCIA 2010 AUG 27-28

 

 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének a Tiszántúli Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségével közösen tartott Konferenciája

programja

„Erdélyi fejedelmek, akik a magyar református egyházat szolgálták”

 

Helyszín: Nagyvárad Rogériusz Egyházközség

 

2010. augusztus 27.

Péntek

 

15.00 -16.30               Érkezés, elszállásolás ( Arany János kollégium ),

16.30 -17.15               Köszöntés, tájékoztatás, bemutatása a KREK-nek

                                    Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke

                                    Derencsényi István, a Tiszántúli Egyházkerület főjegyzője

 

17.15 -17.45               Nyitó áhítat – Kerekes József, lelkipásztor, Nagyvárad- Rogériusz

17.45 -18.00               A Konferencia megnyitása, köszöntések

                                    - László Kálmán KREK PSz elnöke

                                    - Dr. Imre Sándor TREK főgondnoka, MRPSZ TTSZ elnöke

 

18.00 - 18.45              Bocskai István és a bécsi béke

                                    Előadó: Dr. Szabadi István, a TREK Levéltárának igazgatója

18.45 - 19.15              Megbeszélés

19.15 - 19.45              A helyi gyülekezet műsora

20.15 – 21.00              Vacsora

21.00 – 22.00              Éden zenekar ( Debrecen Nagytemplomi Egyházközség ) vagy a Db. Kossuth                                                                   

                                    utca -i  Egyházközség Ifjúsági Csoportjának Esti Muzsikája

 

2010. augusztus 28.

Szombat

 

8.00 – 8.30                  Reggeli

9.00 – 9.45                  Reggeli áhítat – Kövendi István, Lórántffy Zsuzsánna Református

                                    Gimnázium iskola lelkésze

10.00 – 10.45              Református fejedelmek iskola politikája

Előadó: dr. Pálfi József Nagyvárad – Réti lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem tanára

11.00 – 11.45              I. Rákóczi György, Lórántffy Zsuzsánna fejedelemasszony és a Váradi Biblia

                                    Előadó: dr.Tunyogi Lehel lelkipásztor

11.45 – 12.30              Megbeszélés

13.00 – 14.00              Ebéd

14.30 – 15.15              Fejezetek a nagyváradi református kollégium Rákócziak-korabeli (17.

                                    Századi) történetéből.

                                   Előadó: Pénzes Tiborc Szabolcs, aki a KRE Puritanizmuskutató Intézetének

                                    munkatársa

15.15 – 15.45              Megbeszélés

15.45 – 16.00              A konferencia értékelése és bezárása

 

                 Jelentkezési határidő 2010 augusztus 15.  Szeretettel várunk mindenkit.

 

 

 

 

 

 

Tóth Zsigmond

A KREK PSZ és a TREK  PSZ közösen tartott konferenciája

 

Bocskai István és a bécsi béke

 

    Pénteken, augusztus 27-én a nyitó áhítatot követően került sor a tulajdon képeni hivatalos megnyitóra, amikor László Kálmán a KREK PSZ elnöke, illetve Imre Sándor a Tiszántúli Ref. Egyházkerület  főgondnoka, a MREPSZ Tiszántúli Területi Szervezet elnöke ismertette a jelenlévőkkel a teljes programot, és azt hogy hogyan is jött létre ez a közös konferencia a két egyházkerület illetve a két PSZ között.

   Ezt követően egy nagyon érdekes előadás következett Dr, Szabadi István  A TREK Levéltárának igazgatója  előadásában, Bocskai István és a bécsi béke címmel.

   A bihari származású Bocskai István aki ugyan Kolozsvárott születetett mindig is  Kismarjainak vallotta magát, hiszen itt nevelkedett itt éltek szülei akik itt is vannak eltemetve a  református temetőben. Ifjú kora ellenére mint nemes apród  kerül a bécsi udvarban, majd  1592. váradi kapitány és bihari főispán. Báthory Zsigmond fejedelemnek a Habsburg Rudolffal kötendő szövetséget tanácsolja.  1604: Az alkotmány és a vallásszabadság megvédésére fegyverbe szólítja a nemzetet. Egész Erdély és Magyarország támogatja. 

       Az erdélyi vármegyék és a székelyek Bocskait már 1605 febr. 21-én Nyárádszeredán, a magyarországi rendek pedig ápr. 20. Szerencsen Magyarország és Erdély fejedelmévé kiáltják ki.      E méltóságában a török szultán Budára küldött athnámejával megerősíti, sőt királyi koronát is ajándékoz számára.  

     A török barátságát Bocskai megtartja, de a királyi címet és méltóságot elutasítja magától.  Habsburg Mátyás főherceg kierőszakolja a lelki betegségbe süllyedt Rudolftól a békealkudozások megkezdését. Mátyás főherceg a lengyelországi bujdosásából hazahívott Illésházy Istvánt, a fölkelő rendek előtt is népszerű főurat kéri meg a közbenjárásra.  

1606- ban  Bocskai a fáradhatatlan Illésházy segítségével  köti meg a bécsi békét, mely a nemzet jogait teljesen biztosította. 
    A békében Rudolf újra megerősíti az alkotmányt s a protestánsok szabad vallásgyakorlatát; megígéri, hogy a jövő országgyűlésen nádor fog választatni s hogy Mátyás főherceg magyar tanácsosaival és a nádorral egyetértésben fog helyette kormányozni; a tisztségre csak magyarokat nevez ki. Bocskait elismeri Erdély fejedelmének s megerősíti az erdélyi rendek fejedelem választási jogát.

    A bécsi békét mintegy kiegészítette a zsitvatoroki béke, melyet Bocskai ír alá a törökökkel.  

1606 december 29: Bocskai nem sokáig élvezhette nagy vívmányait, nem kevéssel reá, ugyanazon évben, állítólag Kátay Mihály kancellárjától megmérgezve, meghalt. Bocskai hívei Kátayt ezért a kassai piacon felkoncolták.     

      Bocskai István fejedelem uralkodása nevezetes korszaka Magyarország történetének. A bécsi béke oly vívmány volt, mely megalkotóját történelmünk legnagyobb alakjainak egyikévé avatta.

     Az érdekes élőadást megbeszélés követett, majd a Nagyvárad-rogériuszi énekkar műsorát hallgathattuk meg Kozma Gyula karnagy irányításával.

Az esti vacsorát követően, amelyet az Arany János kollégium kantinjában fogyaszthatták el a résztvevők, fellépet a Debrecen Nagytemplomi Egyházközség Éden nevű zenekara, agy sikert aratva a jelenlevők közt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Zsigmond

 

A KREK PSZ és a TREK  PSZ közösen tartott konferenciája - szombat

 

    Szombaton reggel folytatódott a  KREK PSZ és a TREK  PSZ közösen tartott konferenciája ugyanott a nagyvárad-rogériuszi szép, új , impozáns református templomban reggeli áhitattal, amelyet Kövendi István a Lórántffy Zsuzsánna Református Gimnázium iskola lelkésze tartott a János Evangéliuma 3:30 alapján

Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.” – hallhattuk az Igéből.

     A reggeli áhitatot egy érdekes előadás követett dr. Pálfi József, Nagyvárad-réti lelkipásztor, a Partium Keresztyén Egyetem tanára előadásában, Református fejedelmek iskola politikája címmel. Arról értekezett az előadó, miként viszonyultak az egyházi iskolákhoz a korabeli fejedelmek, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, II. Rákóczi György és Apafi Mihály, hiszen Mátyás király halála után hanyatlásnak indult a tudomány és a vallás. Tulajdonképpen igazából csak majd a XVII. Században kezdődött el az iskolák és a tudomány kialakítása Báthori István korában aki nagy hangsúlyt fordított az oktatásra. Neki volt a tanítványa Bethlen Gábor akinek feladata volt a felsőoktatás tovább vitele. Báthori fejedelem hűségesen olvasta a Szentírást, minden útjára két dolog kísérte el elmarathatatlanul, a Biblia és hűséges kardja. Olyan korabeli iskola rendszert alakított ki, amelynek saját szabályzata, könyvtára, de nyomdája is volt.

   Ezeket az okos oktatási eszmét és építkezést  folytatták a Rákócziak és Apafi Mihály is, hiszen abban az időben minden református egyházközség mellett ott voltak a református iskolák, hiszen a református lelkész mellett fel kellett nőjön az a református réteg, amely tovább viszi és felvállalja a református egyház eszméinek tovább vitelét.

     Eme érdekes előadást egy másik követett Fejezetek a nagyváradi református kollégium Rákócziak korabeli (XVII. Század) történetéből címmel, dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, aki a KRE Puritanizmus kutató Intézetének munkatársa.

    Az előadásból megtudhattuk, hogy a váradi iskola és kollégium az 1645 – 1660 közötti időszakban virágzott, hiszen a minimális fejedelmi támogatással strukturális felépítése megállta helyét a felsőoktatási intézmények között, hiszen az akkori váradi iskola intézményei a puritanizmus fellegvára volt.

    Az előadásokat követően pihentető képen a Debrecen-i Kossuth utcai egyházközség Ifjúsági Csoportja egy  zenés – verses  összeállítással kápráztatta el a résztvevőket.

    Az ebédet követően előbb Szilágyi Sándor a Magyar Református Egyház Presbiteri Szövetsége ( MRE PSZ) főtitkára beszélt a szervezet megalakulásáról, életéről és tevékenységükről, majd ezt követően Szabó Dániel a MRE PSZ elnöke szólt a Presbiteri Szövetség külmissziójának fontosságáról, hiszen ha mi magyar reformátusok kevesen is vagyunk szerte a világon nagy hangsúlyt fektetnek a református egyház fennmaradására és bővítésére.

    Befejező előadásként dr. Tunyogi Lehel lelkipásztor tartott egy érdekes előadást a Váradi Bibliáról.

   A Váradi Biblia különlegessége, hogy más mint a többi Biblia, hiszen itt már az első oldalon jelen van egy úgynevezett Summarium- összefoglaló,a Glossarium – szójegyzetek,és a Textuarium- széljegyzetek, hogy az olvasó könnyebben megérthesse a Biblia szövegét. Nyomtatása 1657-ben, tízezer példányban kezdődött Nagyváradon Bethlen István, I. Rákóczy György és felesége, Lorántffy Zsuzsanna, Rhédei Ferenc és Barcsay Ákos, valamint egypár tiszántúli ref. egyházmegye adományaiból. Közben a török támadás a vár és a város elestével fenyegetett. A vár feladásának egyik feltétele az volt, hogy a már kinyomtatott példányokat, a nyomtatáshoz szükséges papírt és a nyomdai felszerelést épségben kiengedik a törökök a várból.

   A feltételt elfogadta a támadó fél, így jutott ki Váradról a nyomdász és minden, ami a Biblia nyomtatásához szükséges volt és fejezhette be a kiadást 1661-ben Kolozsvárott felállított műhelyében Szenci Kertész Ábrahám kevesebb, mint 6000 példányban.

     „Váradi”-nak nevezik, mert a munka ott indult el. A magyar nyelvű Biblia a Károli-féle szöveget tartalmazza Köleséri Sámuel átdolgozásával és széljegyzeteivel. A Károli-Biblia revíziójának a történetében az ún. Váradi Biblia megjelenése nagy fordulat volt.

   Az előadás befejeztével Venter Miklós a KREK PSZ főtitkára és Imre Sándor a MRE főgondnoka, a Tiszántúli Területi Szervezet elnöke köszönték meg a jelenlévőknek a hasznos és közös együttlétet reményüket fejezték ki, hogy azok akik részt vettek a két napos rendezvényen kellemes élményekkel gazdagodva térnek haza.

 

 

  

 

 

 

 
PSZ VÁLASZTÁSOK 2016
 
ŐRÁLLÓK - ELŐZETES

ŐRÁLLÓK 2015 - 2. szám

 
ŐRÁLLÓK

 
HÚSVÉTI PÁSZTORLEVÉL
 
KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL

KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL 2015

 
WEBSITE TRANSLATE
 
INGYEN KÉPESLAP SZERETTEINEK
 
KÉPES BESZÁMOLÓK
 
CHAT, TÁRSALGÓ
 
HARANGSZÓ REFORMÁTUS ÚJSÁG
 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2015.05.11. 13:16
2010.11.14. 18:46
2010.11.14. 18:42
2009.09.22. 17:22
2009.09.15. 07:01
Friss hozzászólások
 
NAPTÁR
2020. Szeptember
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 
NÉVNAPOK

 
ELÉRHETŐSÉGÜNK

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

PRESBITERI SZÖVETSÉGE

RO - 457330, Sărmășag, Str. Sălajului, Nr. 66

Tel. 0040-(0)728-279802, 0040-(0)749-495819

E-mail: tothandras11@citromail.hu

 

HONLAP

E-mail: krekpresbiteriszovetseg@gmail.com

ADMIN: TÓTH ZSIGMOND BÉLA -presbiter

E-mail: belacet@gmail.com

                  

 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
JELENLEG

LÁTOGATÓ VAN ITT

 
HÁTTÉRZENE
 
EGYHÁZI ZENÉS VIDEÓK
 
EGYHÁZI VIDEÓK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tartalom

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS &#8226; Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease &#8881; Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!