BIHARI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PRESBITERI SZÖVETSÉGE

MAI IGE
 
BEJELENKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
KREK PRESBITERI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA
 
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSEK
 
KONFERENCIÁK
 
EGYETEMES IMAHÉT 2011
 
FŐMENÜ
 
KÁLVIN JÁNOS
 
SZABÁLYZATOK
 
EGYHÁZMEGYÉK RENDEZVÉNYEI, ESEMÉNYEI
 
HASZNOS LINKEK
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-03-23
 
ÓRA
 
EMAIL, VENDÉGKÖNYV

 

   

 
SZÓTÁR
 
INNEN VOLTAK MA
 
NAPI VALUTA ÁRFOLYAM
 
KREK PSZ KONFERENCIA - NAGYBÁNYA
 
NAPI VALUTA ÁRFOLYAM
 
blog

PRESBITER SZÖVETSÉGI KÖZGYŰLÉS

2009.03.29. 00:27, krekpresbiter

A 25. Zsoltár eléneklésével  vette kezdetét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének közgyűlése március 21-én délelőtt 10 órai kezdettel, amelynek az idén a Nagyvárad – velencei Egyházközséghez tartozó AGNULLI  DEI  Református  Szociális Központ adott otthont.

Tóth Zsigmond

 

 

PRESBITER SZÖVETSÉGI KÖZGYŰLÉS

 

        A 25. Zsoltár eléneklésével  vette kezdetét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének közgyűlése , amelynek az idén a Nagyvárad – velencei Egyházközséghez tartozó AGNULLI  DEI  Református  Szociális Központ adott otthont.

    Az elnöki köszöntő és a napirendipont elfogadása után Csűry István helyettes püspök tartott nyító áhitatot, amelynek alapigéjét  Pál apostol 1 Korinthus 4:1-5 tartó versére alapozta.

1. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. 2. A mi pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék. 3. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól; sőt magam sem ítélem meg magamat. 4. Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva; a ki ugyanis engem megítél, az Úr az. 5. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, a ki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dícsérete.”

„… Pál apostol amikor a Korintusbeliekhez írott első levelét megírja , akkor a Biblia tudósok szokták mondani , hogy ez az a rész amikor az apostol áttér arra , hogy  nem csak a belső feszűltségek , megosztottságok, lelki és fizikai problémáknak  sokaságát próbálja a gyülekezeten belül felleltározni , hanem elindul annak a láttatására, hogy mit lát Isten fontosnak! Vannak aki az Ő nevében elindúl ,az Apostoli út, az apostolság a küldetésnek nagyságában , de ezen keresztűl láthatja azt is mit vár el mindig a keresztyén embertől, akár a gyülekezetbenen belül a presbitertől, lelkipásztortól ,a gyülekezeti tagoktól akik mindannyian  egyformán kell érzékeljék, hogy bár külömböző a pászma, külömböző a munkaterület, de azért a  küldetésnek nagysága  , küldetésnek szépsége egy és ugyanaz minden embernek kivétel nékül…” – szólt az igemagyarázat.

    A közben minél nagyobb számban érkező küldöttek az Egyházkerülethez tartozó 9 egyházmegyéből , megtöltötték a termet , mely egy adott pillanatban kicsinek bizonyúlt, de végül a 63 résztvevő kényelmesen elfért a magyar nemzeti színekbe feldíszített asztalok mellett.

     László Kálmán a KREK  Presbiteri Szövetsége elnöke a Közgygyűlés elé terjesztette a  napirendi pontokat , amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

      Ezt követően kerűlt sor a köszöntő beszédekre , meghívott vendégek részéről.

A Püspöki Hivatalt Csomay Árpád generális direktor képviselte aki többek közt kihangsúlyozta , hogy ”...soha ne legyen kétségünk afelől , hogy Isten hatalma  az Úr Jézus Krisztus által  sokkal nagyobb a Sátánénál…”.

    Ezt követően dr. Szabó Dániel  a Magyar Presbiteri Szövetség  elnöke szólt a Közgyűlés résztvevőihez, „… otthoni , magyarországi testvéri körökben jó akarattal őszinte kérdéssel szokták kérdezni testvéreink , nos benne vagyok a szövetségben akkor mit is tegyek én, mi az én tennivalóm, vajon megtalálom-e ,  ha nem akkor mi is az én értlmem ott a szövetségen belül?  Mindig elmondjuk , hogy minden olyan fáradság  , amelyeken elutazom, jelen vagyok valahol , egyik helyről a másikra jó hírt viszek akkor is , ha nem én vagyok az ünnepi szónok , a mosolygásommal, a személyiségemmel amit az Úrtól kaptam , az Úr Jézus Krisztus lelkületével amelyikel  érkezem valahova , a köszöntő  magatartásával  és annak elfogadásával minden egyes testvér hivatalt visel , többet mint amit a választások útján oda tudunk egymásnak adni , hanem amit az Úrtól kapott , amit a személyiségünkben kaptunk az Úrtól … és erősítsük meg  egymás kezeit az Úrban  , mint Dávid és Jonathán annak idején , hogy a legkissebb , a magát leginkább a periférián érző testvér jelenléte is egy Istentől kapott nagy üzenetnek a megerősítését,  egyenlőségét jelenti , amit Ő nélküle nem tud a szövetség elvégezni és megtenni!...” – magyarázta az előadó.

     Dr. Szilágyi Sándor a Magyar Presbiteri Szövetség főtitkára adta át a magyar testvérek jó kívánságait, a szövetség üdvözletét, és nagy megelégedéssel vették, hogy a KREK Presbiteri Szövetségének elnöke László Kálmán részt vett az idén  március 7-én a Budapesten megtartott közgyűlésükön.

     Az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségét  Balla Árpád képviselte , megköszönvén a meghívást , üdvözölte a közgyűlés küldötteit , majd átadta a saját szövetségének jókívánságait.

    A  köszöntő beszédek után egy színes diavetítéssel egybekötött bemutatóra kerűlt sor , mivel 2009 Kálvin – év  a mai közgyűlés nem maradhatott el a nagy reformátor életútjának a bemutatásával, amelyet dr. Zabán Bálint segédlelkész nagy vehemenciával és átéléssel magyarázott szinte beleélte magát az eseményekbe,olyannyira hogy több mint egy óra magyarázat után , elmondása szerint még alig mondott valamit a nagy reformátorunk munkásságáról.

     László Kálmán  a KREK Presbiteri Szövetségének elnöki beszámolójából kiderűlt , hogy   ”…  az elmúlt esztendő igen mozgalmas volt a szövetség részére, de nem eléggé, ahhoz , hogy elégedettek lehessünk munkánkkal, tehettünk volna többet is , de sajnos az akarathoz pénz is szükséges , hogy elképzeléseinket megvalósíthassuk, ami egyre kevesebb, hiszen nem minden egyházközség tett eleget kötelezetségének a megszabott tagsági díj befizetével a szövetség részére…” – mondta az elnök.

    Ez derűlt ki  a gazdasági bizottság beszámolójából is , amelyet Mészáros Gyöngyi közgazdász terjesztett a közgyűlés elé.

    Az egyházmegyei elnökök beszámolójából az a következtetés vonható le, hogy egyes egyházközségekben nagyon aktív munka folyik , míg  másokban viszont alig van említésre méltó tevékenység, még a kötelező presbiteri bibliaórák is elmaradoznak. A legtöbb egyházmegyei Presbiteri Szövetségek részt vettek azokon az Egyázkerületi PSZ rendezvényeken , amelyek megrendezésre kerűltek a 2008-as esztendőben, de kölcsönösen részt vettek egymás rendezvényein is.

     Presbiterképzéssel kapcsolatban úgy tűnik az idén elindúlhat a folyamatos képzés. Határozat született az éves tagság díjról is , amely nem hozott semmi változást az elmúlt évekhez képest és maradt az éves 5 Ron presbiterenként.

    Szó esett még az idén  augusztus 30 és október 31 között lebonyolításra kerűlő egyházközségi presbiter választásokról, többen kérték, hogy az erre vonatkozó szabályzat időben jelenjen meg a KREK  kéthetente megjelenő lapjában a Harangszóban.

    Az egyházmegyei tisztújítások mind a kilenc egyházmegyében egyidőben lesz megtartva 2010 február 27-én, míg a KREK Presbiter Szövetségi tisztújítást pedig 2010 március 22-én tartják, ezekre határozatot fogadott el a közgyűlés.

    A közgyűlés sajnálatát fejezte ki Muhari István sajtóreferens megbízatásának visszaadásával, mindenki csak találgatott az ok vagy okozatok miatt, mivel az érintett nem jelent meg a közgyűlésen így nem kaphattunk érdemleges választ , de a sajtóreferens beszámolója is elmaradt.

   Több hozzászólás, indítvány és javaslat is elhangzott a közgyűlésen, igaz nagyon röviden , mivel a közgyűlés megszakítás és  szünet nélkül hat órán keresztűl gyűlésezett , így a hozzászólások végén már zugolódás támadt a jelenlévők között , de azért  határozat született egy honlap létrehozásáról , és amelyet a tudósító ingyen és bérmentve készít el az elnök úrral egyeztetve. Nagyon szükséges ez a kommunikációs rendszer kiépítése , mert erről a honlapról a presbiterek első  kézből, hivatalosan kaphatnak tájékoztatást minden eseményről, nem lesz ráutalva arra, hogy az Esperesi Hivatalokon keresztül , döcögősön jusson el bármilyen tájékoztatás az érintettekhez.

    2009-es V. Partiumi Presbiter Konferenciát az Arad-i egyházmegye vállalta magára közösen a magyarországi Békés megyeiekkel és amelyet 2009 augusztus 28,29-én tartanak Aradon.

A rendezők felkérik a konferencián résztvenni akarókat , hogy időben tájékoztassák őket számszerileg, hogy annak megfelelően fogadhassák  mindazokat akik jelenlétükkel megtisztelik a konferenciát.

     A maratóni hat órásra sikeredett Közgyűlés végűl egy szeretetvendégséggel ért véget „…a lekitáplálék mellé testi táplálékra is szükségünk van, amelyet tiszta szívből adunk minden résztvevőnek, Isten áldásával…” – mondta Farkas Antal lelkipásztor, házigazda, majd a finom falatozás közben bemutatta a résztvevőknek az AGNULLI DEI Református  Szociális Központot és létrehozásának rövid történetét.

Szólj hozzá te is!
Név:
E-mail cím:
Amennyiben megadod az email-címedet, az elérhető lesz az oldalon a hozzászólásodnál.
Idézett hozzászólás:
Global warming can be an essential ptoblem for some people. However, your thing is writing, isn't it? Thence, you need to resolve it! That will be not complicated to do if you buy essay.
Hozzászólás:
Azért, hogy ellenőrízhessük a hozzászólások valódiságát, kérjük írd be az alábbi képen látható szót. Ha nem tudod elolvasni, a frissítés ikonra kattintva kérhetsz másik képet.
Írd be a fenti szót: új CAPTCHA kérése
 
11 hozzászólás
Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 | 2 | 3 KorábbiakLegelső hozzászólások
2012.03.16. 14:55
custom essays
Global warming can be an essential ptoblem for some people. However, your thing is writing, isn't it? Thence, you need to resolve it! That will be not complicated to do if you buy essay.
2012.03.07. 21:10
buy dissertation
I think it's charismatic, because it displays a very academic-focussed attitude. Preserving the forthrightness of the academic system seems to be a priority, although ingenuously exclude repaid ads for such a service seems a frail response. When the association is known by your friends who were satisfied with the results of the partnership, about this address that for the dissertation quality.
2011.09.27 01:59
buy essay
We all know that the crisis makes us waste big sums of cash. But, we have nothing better that to buy essay.
2009.03.31 11:24
mikiref

„Gratulalok ! Remelem hasznalni is fogjak.”

2012.03.06. 06:12
forum posting services
Link building tools at forum posting service suppose to be extra effective for PR raising. Thus, I utilize it constantly and it really aids me very much!
2011.07.05 11:35
HESSBERTHA
It is perfect that we can get the personal loans and this opens completely new opportunities.
2009.03.31 11:24
mikiref

„Gratulalok ! Remelem hasznalni is fogjak.”

2012.01.24. 20:01
thesis writing service
I guess that you must give the advices just about dissertation ideas associated with this topic completing. Just because some students don’t really know how to perform that and constantly use a support of the thesis writing service.
2011.10.19. 23:22
personal loans
If you are in a not good position and have no cash to move out from that point, you would have to receive the mortgage loans. Because it would aid you definitely. I get commercial loan every year and feel good because of it.
Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 | 2 | 3 KorábbiakLegelső hozzászólások
 
PSZ VÁLASZTÁSOK 2016
 
ŐRÁLLÓK - ELŐZETES

ŐRÁLLÓK 2015 - 2. szám

 
ŐRÁLLÓK

 
HÚSVÉTI PÁSZTORLEVÉL
 
KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL

KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL 2015

 
WEBSITE TRANSLATE
 
INGYEN KÉPESLAP SZERETTEINEK
 
KÉPES BESZÁMOLÓK
 
CHAT, TÁRSALGÓ
 
HARANGSZÓ REFORMÁTUS ÚJSÁG
 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2015.05.11. 13:16
2010.11.14. 18:46
2010.11.14. 18:42
2009.09.22. 17:22
2009.09.15. 07:01
Friss hozzászólások
 
NAPTÁR
2020. Október
HKSCPSV
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
<<   >>
 
NÉVNAPOK

 
ELÉRHETŐSÉGÜNK

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

PRESBITERI SZÖVETSÉGE

RO - 457330, Sărmășag, Str. Sălajului, Nr. 66

Tel. 0040-(0)728-279802, 0040-(0)749-495819

E-mail: tothandras11@citromail.hu

 

HONLAP

E-mail: krekpresbiteriszovetseg@gmail.com

ADMIN: TÓTH ZSIGMOND BÉLA -presbiter

E-mail: belacet@gmail.com

                  

 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
JELENLEG

LÁTOGATÓ VAN ITT

 
HÁTTÉRZENE
 
EGYHÁZI ZENÉS VIDEÓK
 
EGYHÁZI VIDEÓK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tartalom

A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj    *****    Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...    *****    Részletes személyiség és sors analízis, 25-30 oldalas+3 év elõrejelzés. A megrendelés után a konzultáció ingyenes. Katt!    *****    Nagyon részletes születési, párkapcsolati, fogamzási és gyermektervezési horoszkóp, biotérkép elemzés, itt az oldalon!!!    *****    A Faun és a három Nimfa története - új novella a blogon. :)    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS &#8226; Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK